17 Sep 2014

נויורק עונה 3 | ניו יורק 3

  נויורק 2 - פרקים אחרונים

  Tweet נויורק עונה 3 פרק 15 נויורק עונה 3 פרק 15 לצפייה ישירה, פרק מותח סוחף ומתאגר שמוכיח לנו עד כמה הדימון בים העונות קרוב ומחזיר אותנו אחורה   קרא עוד...

  Tweet נויורק עונה 3 פרק 14 נויורק עונה 3 פרק 14 לצפייה ישירה, מפתיעה את כולנו כאשר הפרקים המותחים ביותר מודלפים לאינטרנט ימים רבים לפני שידורים החי בטלוויזיה.   קרא עוד...

  Tweet נויורק עונה 3 פרק 13 נויורק עונה 3 פרק 13 לצפייה ישירה, נדהמנו כולנו לגלות שפרק 12 שהיה אמור להיות משודר ביום ראשון ה 15 לספטמבר בערב   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 47 ניו יורק עונה 2 פרק 47 לצפייה ישירה, ג'קי ממלא אחר הוראותיה של אפרת וביוזמתו של אלי עולה על הטיסה הראשונה לניו יורק   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 46 ניו יורק עונה 2 פרק 46 לצפייה ישירה, עמונאל משתף הפעולה הסמוי של פקס רומנה, מדווח לאפרת על כך המתרחש במחסן לאחרונה ומעדכן   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 45 ניו יורק עונה 2 פרק 45 לצפייה ישירה, יוסי בטוח ששימרית עודנה בצד שלו ומשתף אותה בתוכניות העתידיות שלו לגביי אפרת, היא מרוצה   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 44 ניו יורק עונה 2 פרק 44 לצפייה ישירה, לאחר שלירון נכווה קשות מפרץ ושוב איבד את אמונו באנשים, יוסי נפגש עם לירון ומפתה   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 43 ניו יורק עונה 2 פרק 43 לצפייה ישירה, פרץ מגיע לביקור מפתיע בדירת של הקפאחים ומזכיר ללירון ולאילנית מי הוא פרץ אלחריזי ולמה   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 42 ניו יורק עונה 2 פרק 42 לצפייה ישירה, לאחר שאפרת מסדרת לעצמה אליבי ויוצאת ממשרדי פקס רומנה נשמע פיצוץ עז, והפיצוץ אכן גובה   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 41 ניו יורק עונה 2 פרק 41 לצפייה ישירה,לטויטו נשבר מהמלחמה בין פקס רומנה לאלחריזים, הוא מתכננן לשים לזה סוף, ומבלי שאף אחד יבחין   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 40 ניו יורק עונה 2 פרק 40 לצפייה ישירה, לירון ואילנית מגלים באופן מפתיע במיוחד שיש להם מתחרה ברור ומישהו נוסף מפיץ ברחבי נויורק   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 39 ניו יורק עונה 2 פרק 39 לצפייה ישירה, ג'קי מתחיל להבין שאלי הרבה יותר מתוכם וחריף ממה שהוא חשב, הוא מתחיל סוף סוף   קרא עוד...

  Tweet ניו יורק עונה 2 פרק 38 ניו יורק עונה 2 פרק 38 לצפייה ישירה, אפרת מבינה שיוסי יודע יותר מידי ושלא יהיה פשוט כל כך לתמרן אותו כפי שעשתה   קרא עוד...

  הצצה להמשך

  נויורק עונה 3 פרק...

  Posted on ספטמבר - 17 - 2014

  6 Comments

  נויורק עונה 3 פרק...

  Posted on ספטמבר - 16 - 2014

  87 Comments

  נויורק עונה 3 פרק...

  Posted on ספטמבר - 15 - 2014

  70 Comments

  נויורק עונה 3 פרק...

  Posted on ספטמבר - 14 - 2014

  86 Comments

  נויורק עונה 3 פרק...

  Posted on ספטמבר - 11 - 2014

  108 Comments

  נויורק עונה 2 פרק...

  Posted on אוגוסט - 14 - 2013

  47 Comments

  נויורק עונה 3 פרק...

  Posted on ספטמבר - 14 - 2014

  86 Comments

  נויורק עונה 3 פרק...

  Posted on ספטמבר - 4 - 2014

  13 Comments

  נויורק עונה 2 פרק...

  Posted on אוגוסט - 23 - 2013

  512 Comments

  נויורק עונה 2 פרק...

  Posted on אוגוסט - 22 - 2013

  28 Comments